Pastorační rada


PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI

Je poradním orgánem faráře, spolupracuje s ním při vytváření farní obce tak, aby farnost byla živým společenstvím věřících. Úkolem pastorační rady je spolu s farářem posuzovat otázky farnosti a radit se o nich. Tím se rozumí prohlubování vědomí spoluodpovědnosti za farnost mezi věřícími, přinášení podnětů a návrhů na slavení bohoslužeb. Členové pastorační rady si mají všímat zvláštních životních situací různých skupin farního společenství, sledovat a promýšlet společenský a politický vývoj ve farnosti s jeho problémy a přinášet vhodné návrhy k jejich řešení, zastupovat zájmy katolíků na veřejnosti. Pastorační radu farnosti tvoří farář a ostatní duchovní ve farnosti, dalšími členy jsou farníci, kteří byli zvoleni farním společenstvím a farníci, kteří byli do pastorační rady jmenováni farářem.

Členové pastorační rady
P. Mgr. Kamil Obr, farář  předseda PR, celkový chod farnosti
P. Mgr. Josef Svoboda  kaplan – celkový chod farnosti
Mgr. Miroslav Frňka, trvalý jáhen  celkový chod farnosti, administrativa
Alena Čípová katecheze dětí
manželé Jana a Karel Fuskovi pastorace rodin
Marie Koláčková
pastorace - Vigantice
Emílie Kubíčková
pastorace - Vigantice
Bc. Zlatuše Lušovská, DiS. Charita, sociální služby
Mgr. Marta Luzarová
psychologie pastorace, terciáři Dominikáni
Jan Morcinek
mládež a ministranti
Mgr. Michaela Osmančíková
liturgická hudba
Marie Pavlicová  senioři
Milada Chamillová pastorace veřejnosti
Tomáš Surý
PR (web), zápisy z jednání PR
Jaromír Valchář
liturgie
Milan Volf
koordinace společenství, evangelizace uvnitř farnosti
Ing. Pavel Špatný ml.
schola, propojení pastorační a ekonomické rady


Zápisy ze zasedání:

Zasedání Pastorační rady - 10. 5. 2018
Zasedání Pastorační rady - 7. 2. 2018

Zasedání Pastorační rady - 16. 11. 2017

Zasedání Pastorační rady - 14. 9. 2017
Zasedání Pastorační rady - 11. 5. 2017
Zasedání Pastorační rady - 2. 3. 2017
Zasedání Pastorační rady - 16. 11. 2016
Společné zasedání Pastorační a Ekonomické rady - 12. 10. 2016

Monday the 16th. . Joomla Template 2.5 by FreeTemplateSpot. All rights reserved.