Pastorační rada


PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI

Je poradním orgánem faráře, spolupracuje s ním při vytváření farní obce tak, aby farnost byla živým společenstvím věřících. Úkolem pastorační rady je spolu s farářem posuzovat otázky farnosti a radit se o nich. Tím se rozumí prohlubování vědomí spoluodpovědnosti za farnost mezi věřícími, přinášení podnětů a návrhů na slavení bohoslužeb. Členové pastorační rady si mají všímat zvláštních životních situací různých skupin farního společenství, sledovat a promýšlet společenský a politický vývoj ve farnosti s jeho problémy a přinášet vhodné návrhy k jejich řešení, zastupovat zájmy katolíků na veřejnosti. Pastorační radu farnosti tvoří farář a ostatní duchovní ve farnosti, dalšími členy jsou farníci, kteří byli zvoleni farním společenstvím a farníci, kteří byli do pastorační rady jmenováni farářem.

Členové Pastorační rady:
P. Pavel Hofírek, P. Josef Svoboda, Mgr. Miroslav Frňka, Jaromír Koryčanský, Pavel Špatný, Antonín Rozsypal, Zlatuše Lušovská, Monika Ondřejková, Jiří Valchař, Štěpán Krhut, Marie Koláčková

Zápisy ze zasedání:

Zasedání Pastorační rady - 15. 11. 2023
Zasedání Pastorační rady - 13. 9. 2023

Zasedání Pastorační rady - 14. 6. 2023

Zasedání Pastorační rady - 29. 3. 2023

Zasedání Pastorační rady - 23. 1. 2023

Zasedání Pastorační rady - 9. 11. 2022

Zasedání Pastorační rady - 7. 9. 2022
Zasedání Pastorační rady - 18. 5. 2022
Zasedání Pastorační rady - 30. 3. 2022
Zasedání Pastorační rady - 26. 1. 2022
Zasedání Pastorační rady - 8. 12. 2021
Zasedání Pastorační rady - 1. 11. 2021

---

Zasedání Pastorační rady - 16. 6. 2021
Zasedání Pastorační rady - 2. 9. 2020
Zasedání Pastorační rady - 4. 12. 2019
Zasedání Pastorační rady - 4. 9. 2019
Zasedání Pastorační rady - 6. 5. 2019
Zasedání Pastorační rady - 20. 2. 2019
Zasedání Pastorační rady - 7. 11. 2018
Zasedání Pastorační rady - 19. 9. 2018
Zasedání Pastorační rady - 10. 5. 2018
Zasedání Pastorační rady - 7. 2. 2018
Zasedání Pastorační rady - 16. 11. 2017
Zasedání Pastorační rady - 14. 9. 2017
Zasedání Pastorační rady - 11. 5. 2017
Zasedání Pastorační rady - 2. 3. 2017
Zasedání Pastorační rady - 16. 11. 2016
Společné zasedání Pastorační a Ekonomické rady - 12. 10. 2016

Wednesday the 28th. . Joomla Template 2.5 by FreeTemplateSpot. All rights reserved.