KŘESŤANSKÁ AKADEMIE

Česká křesťanská akademie (ČKA)logo vznikla již krátce po listopadu 1989 jako občanské sdružení, které chce v křesťanském duchu pomáhat rozvoji svobodné české společnosti na poli kultury, politiky a ekonomie. Je otevřeno nejenom křesťanům všech církví, ale i lidem, kteří cítí odpovědnost za uplatňování křesťanských kulturních a morálních hodnot ve společnosti. Je nestátní, neziskové a nadstranické. Současným prezidentem akademie je prof. Tomáš Halík, jeden z nejvýznamnějších žáků Josefa Zvěřiny a dnes již celosvětově uznávaná osobnost na poli mezináboženského dialogu.
Kontakt na rožnovskou místní skupinu:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Více informací naleznete na 
Seznam členů

   PŘIPRAVUJEME:


| 23. 5. 2018 | doc. Ivan Foletti | Má migrace značku? O oltáři sv. Ambrože a rasizmu (již) ve středověku
freskový sál zámku Žerotínů, Valašské Meziříčí


Doc. Foletti mnohé z nás zaujal loňskou přednáškou ve Valašském Meziříčí věnovanou tématu andělů pozdní antiky a raného středověku. Byl zklamán ten, kdo čekal suchý výklad typologie andělských bytostí; pan Foletti vyprávěl o andělech jako živoucí součásti (staro)křesťanské liturgie. Jeho imaginativní vyprávění před našima očima oživovalo liturgii, kterou zdánlivě tak důvěrně známe, dávalo smysl a hloubku úkonům i symbolům, které mnohdy jen bezděčně konáme... 

Z důvodu této velmi pozitivní Vás zveme na další přednášku doc. Ivana Folettiho. 
Oltář svatého Ambrože? - že se jedná o téma statické a pro ne-historika nezajímavé? Díky originálnímu pojetí ve vyprávění doc. Folettiho historické předměty ožívají a stávají se hmatatelnou realitou, místem setkávání minulosti a přítomnosti. Můžeme poznat staré a výjimečné objekty v rámci jejich živé existence, v rámci osobního vztahu, který k nim jednotlivci mohli mít, jejich funkce v kontextu sociálního a náboženského života a také v jejich politické a propagandistické dimenzi, v jejich roli "nástrojů moci". 


Zlatý oltář je jedním z nejkrásnějších předmětů, který se k nám skoro zázrakem dostal z IX. století. Oslavuje Ambrože, morálního zakladatele milánské diecéze a Gervasia a Protasia, mučedníky jejichž těla Ambrož objevil v roce 386. Do zlata a stříbra jsou vytepány příběhy z života Krista a Ambrože samotného, celý oltář je doslova obsypán drahými kameny a smalty. Pozorný pohled ale může ukázat neočekávané: za krásou se skrývá strach, v rukách vítězů se i světec může stát nástrojem segregace a rasizmu. Ambrožovo tělo se totiž během století znovu a znovu stávalo "místem" kdy se nově příchozí, my bychom dnes řekli migranti, střetávali s původními obyvateli. Kult světce byl střídavě využíván pro odmítnutí a přijetí nově příchozích. S odstupem tisíce let, je ale také vidět něco jiného: po střetu a napětí vždy následuje smíření.... 

Doc. Ivan Foletti přednáší na Masarykově univerzitě v Brně a na univerzitě ve švýcarském Lausanne. Na Filozofické fakultě v Brně vede seminář dějin umění a Centrum raně středověkých studií. http://www.earlymedievalstudies.com/convivium.html

Naší pozornosti by neměl uniknout jeden z posledních "počinů" doc. Folettiho - 1500 km dlouhá pouť po středověkých poutních cestách Francie, kterou podnikl v loňském roce se skupinou studentů historie umění, aby poznávali historii "prožíváním" a "ohmatáváním". 
Aktualne.cz: Jsme první blázni, kteří ušli 1500 km Evropou...
YouTube: Čtyři měsíce setkávání

Bohatá publikační činnost zahrnuje desítky prací publikovaných v několika světových jazycích. 
Vědeckovýzkumnou práci aktuálně zaměřuje na historiografii; umění a liturgii v raném středověku; pozdně antický Řím; Milán a Lombardii 4.-10. století a poutní cesty v Galii 11.-13. století. 
https://is.muni.cz/osoba/foletti

  PROBĚHLO:

Erik Tabery: Opuštěná společnost

Beseda s českým novinářem a šéfredaktorem týdeníku Respekt Erikem Taberym ml. se uskutečnila dne 10. 4. 2018 v Sušáku ve Valašském muzeu v přírodě. Při této příležitosti představil svou novou knihu Opuštěná společnost oceněnou Magnesii Literou jako Kniha roku 2018.  
Poslechněte si záznam z besedy.

Číst dál: Erik Tabery: Opuštěná společnost

Jiří Grygar: Velký třesk a bible

V sobotu 14. 10. 2017 byl naším vzácným hostem známý astronom a popularizátor vědy RNDr. Jiří Grygar. Promluvil na téma "Velký třesk a bible" a také obecně o vztahu vědy a víry. Vhledem k velké vytíženosti Dr. Grygara a s ohledem na to, že ještě týž den večer byl účastníkem panelové debaty ve Zlíně, spojily tentokráte své pořadatelské ambice obě naše sousední pobočky ČKA a akci jsme uspořádali ve 14 hodin v evangelickém kostele ve Valašském Meziříčí. 

Číst dál: Jiří Grygar: Velký třesk a bible

Večer modliteb za ochranu stvoření

Ve Světový den modliteb za péči o stvoření (1. 9.) uspořádala Česká křesťanská akademie a rožnovský chrámový sbor pro širokou veřejnost večer modliteb. Pološerem kostela se nesly zpěvy písní komunity z Taizé a Medžugorje prolínané symbolickými obrazy a texty k rozjímání. Zdrojem textů byla kniha kněze a biologa Marka O. Váchy „Tváří v tvář zemi“.

Číst dál: Večer modliteb za ochranu stvoření

Marek Vácha: Tváří v tvář zemi

V pátek 7. dubna jste mohli přijít do kostela Všech Svatých prožít celé odpoledne a připojit se k adoraci a programu protkanému modlitbami ve prospěch všeho stvoření - ochraně života obecně – ať už jde o nenarozené dítě v lůně matky, ohrožené druhy, právo na důstojný život ve třetím světě, ochranu a smysluplné využívání přírodních zdrojů.
Každá vteřina mého života, mé dobro a mé zlo, ovlivňuje pole, tkanivo vesmíru, z něhož jsme všichni utkáni", řečeno slovy Marka Orko Váchy, který byl hlavním hostem celého programu. 

Číst dál: Marek Vácha: Tváří v tvář zemi

Miroslav Herold: Tovaryšstvo Ježíšovo v proměnách času

V pátek 24. března 2017 jste se mohli v evangelickém kostele v Rožnově setkat s P. Miroslavem Heroldem, který nás navštívil již podruhé, tentokrát aby nám představil Tovaryšstvo Ježíšovo. Členem jezuitského řádu je P. Miroslav již 20 let. Ve své poutavé přednášce nám nabídl podle svých slov panoramatický pohled na historii své rodiny a spirituální odkaz řádu.

Číst dál: Miroslav Herold: Tovaryšstvo Ježíšovo v proměnách času

Miloš Šimurda: Pozdravení a pokoj evangelia

Výstava děl Miloše Šimurdy na téma Pozdravení a pokoj evangelia byla ke zhlédnutí v prostorách Sušáku ve Valašském muzeu v přírodě. Dne 21. 2. 2017 proběhla komentovaná prohlídka výstavy za účasti autora a P. Jiřího Poláška. 

Číst dál: Miloš Šimurda: Pozdravení a pokoj evangelia

Friday the 25th. . Joomla Template 2.5 by FreeTemplateSpot. All rights reserved.