KOSTNICE

KOSTNICE, později márnice, byla rekonstruována do současného stavu v roce 2014. V letních měsících bývá využívána jako galerie uměleckých děl pro výstavy pořádané farností Rožnov pod Radhoštěm.

Otevřena je od května do září, ve čtvrtek, pátek, sobotu a neděli od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin. O prázdninách též ve středu.

V tomto roce se na výstavách spolu s farností podílí finančně i město Rožnov pod  pod Radhoštěm. Do projektu jsou zapojeni klienti zařízení Iskérka, které se věnuje lidem s psychickými problémy.

 PROBĚHLO:

PŘÍBĚHY - Ludmila Vašková

Autorská komentovaná prohlídka (konaná dne 30. 8.) se stala pomyslnou „třešinkou na dortu“, tedy jakýmsi vrcholem výstavy děl malířky Ludmily Vaškové v malé galerii Kostnice na farní zahradě. Jednoduchý název „Příběhy“ vypráví prostřednictvím akvarelů, ilustrací a grafik nejen o důvěrně známých biblických příbězích. Obrazy nakonec asi nejvíce vypovídají o nás samotných, o našem pohledu na vyprávění Bible (často silně zakonzervovaném), i o tom, jak my se díváme na svět.

Číst dál: PŘÍBĚHY - Ludmila Vašková

IKONA - OKNO DO NEBE

Ikona je pojítkem mezi světem duchovním a hmotným, mezi nebem a zemí. Kdo stojí před ikonou a rozjímá o ní, naslouchá Bohu, modlí se. Pro křesťany východní církve je ikona běžnou součástí liturgie, pro nás, západní křesťany zůstává zahalena tajemstvím. Kompozice, barvy, rysy tváře, gesta nesou zcela konkrétní symbolický význam, který je třeba umět číst, chci-li ikoně porozumět. 

Číst dál: IKONA - OKNO DO NEBE

KOSTNICE – OŽIVLÉ KRAJINY K PUTOVÁNÍ

Malířka Gabriela Nováková uspořádala 9. srpna 2016 komentovanou prohlídku výstavy svých obrazů v galerii Kostnice u kostela Všech svatých a následně malý kurz kreslení pro veřejnost.

Číst dál: KOSTNICE – OŽIVLÉ KRAJINY K PUTOVÁNÍ

KRAJINY K PUTOVÁNÍ - Gabriela Nováková

Vernisáž: 12. července / 16 hod / farní zahrada

Malířka Gabriela Nováková vystavuje ve farní Kostnici vrstvené tušové kresby na fólii. Její krajiny jsou spíš prostory, v nichž je příroda připodobněna archetypálním tvarům zemského povrchu. Mohou nám evokovat cesty, hory, soutěsky, mořské pobřeží existující v dávných dobách, snad někdy na počátku stvoření světa. 
 

Číst dál: KRAJINY K PUTOVÁNÍ - Gabriela Nováková

POMALU SE UČÍM KROKY K MÉMU TANCI – Fotoklub R9

Vernisáž: 3. května / 16 hod / farní zahrada

Od května do července hostí galerie Kostnice výstavu černobílých velkoformátových fotografií zachycujících život Iskérky, sdružení, které pomáhá duševně nemocným lidem. Autory fotografií jsou členové rožnovského Fotoklubu R9, pozvání na vernisáž výstavy přijal i umělecký garant profesor Jindřich Štreit.

Číst dál: POMALU SE UČÍM KROKY K MÉMU TANCI – Fotoklub R9

MODELOVÁNÍ s Mariannou Machalovou

Odpoledne posledního prázdninového dne bylo na farní zahradě v Rožnově ve znamení slunce, tvořivosti a zábavy. Spojili jsme hned dvě příležitosti – přivítali jsme sochařku Mariannu Machalovou Jánošíkovou a rozloučili jsme se s prázdninami.

Číst dál: MODELOVÁNÍ s Mariannou Machalovou

ZTIŠENÍ - sochy Marianny Machalové

O letním večeru 19. srpna zahájíme vernisáží výstavu soch a reliéfů sochařky Marianny Jánošíkové-Machalové. 
 
Marianna ve dvaceti dvou letech zcela oslepla. „Ve světě vidících jsem se začala cítit poměrně nejistě, ale s pomocí hlíny jsem si jako cihlu po cihle vybudovala zeď, potom dům – hrad. Ne jako izolaci, ale jako zázemí, jistotu, kam mohu pozvat i druhé.“ – popisuje jednoduše svou životní cestu k sochařství. Přijměte toto pozvání a přijďte ve ztišení naslouchat hlíně, které sochařka vdechla život. Přijďte vnímat jemnost, krásu, pohodu. Myšlenku, která se stala hmotou.

Číst dál: ZTIŠENÍ - sochy Marianny Machalové

Monday the 18th. . Joomla Template 2.5 by FreeTemplateSpot. All rights reserved.