KOSTNICE


KOSTNICE, později márnice byla rekonstruována do současného stavu v roce 2014. V letních měsících bývá využívána jako galerie uměleckých děl pro výstavy aktuálně pořádané T-klubem kulturní agenturou, ve spolupráci s farností a Iskérkou.

Kostnice se pyšní novou střechou a my jsme rádi, že můžeme letos zahájit další výstavní sezónu. Jste zváni!

O historii Kostnice

 AKTUÁLNĚ:


T klub ve spolupráci s Římskokatolickou farností a Iskérkou si vás dovolují pozvat na výstavu v Galerii Kostnice.

Petr Štěpán / Credo

12. 6. - 31. 7. 2021

Vernisáž proběhla v pátek 11. června v 17:00 ve farské zahradě. Výstavu zahájila společně s autorem kurátorka výstavy Gabriela Nováková. Vystoupila Historia Viva z místní ZUŠ.

První výstava ve znovu otevřené galerii Kostnice představuje práce výtvarníka Petra Štěpána (*1953). Vystudoval konzervatoř v Praze, obor varhany, následně pokračoval ve studiu na Akademii výtvarných umění. Častým tématem jeho děl je světlo a prostor utvářený světlem, jeho práce jsou oslavou krásy stvořeného světa.  Autor se kromě malby, kresby a grafiky věnuje také realizacím převážně v sakrální architektuře. Žije a pracuje v Českém Brodě, kde je i varhaníkem a regenschorim v kostele sv. Gotharda.

 PROBĚHLO:

KOSTNICE - PŘÍBĚHY Ludmily Vaškové

Autorská komentovaná prohlídka se stala pomyslnou "třešinkou na dortu", vrcholem výstavy akvarelů, ilustrací a grafik malířky Ludmily Vaškové. Jednoduchý název "Příběhy" zahrnul nejen vyprávění důvěrně známých biblických příběhů. 

Číst dál: KOSTNICE - PŘÍBĚHY Ludmily Vaškové

IKONA - OKNO DO NEBE

Ikona je pojítkem mezi světem duchovním a hmotným, mezi nebem a zemí. Kdo stojí před ikonou a rozjímá o ní, naslouchá Bohu, modlí se. Pro křesťany východní církve je ikona běžnou součástí liturgie, pro nás, západní křesťany zůstává zahalena tajemstvím. Kompozice, barvy, rysy tváře, gesta nesou zcela konkrétní symbolický význam, který je třeba umět číst, chci-li ikoně porozumět. 

Číst dál: IKONA - OKNO DO NEBE

KOSTNICE – OŽIVLÉ KRAJINY K PUTOVÁNÍ

Malířka Gabriela Nováková uspořádala 9. srpna 2016 komentovanou prohlídku výstavy svých obrazů v galerii Kostnice u kostela Všech svatých a následně malý kurz kreslení pro veřejnost.

Číst dál: KOSTNICE – OŽIVLÉ KRAJINY K PUTOVÁNÍ

KRAJINY K PUTOVÁNÍ - Gabriela Nováková

Vernisáž: 12. července / 16 hod / farní zahrada

Malířka Gabriela Nováková vystavuje ve farní Kostnici vrstvené tušové kresby na fólii. Její krajiny jsou spíš prostory, v nichž je příroda připodobněna archetypálním tvarům zemského povrchu. Mohou nám evokovat cesty, hory, soutěsky, mořské pobřeží existující v dávných dobách, snad někdy na počátku stvoření světa. 
 

Číst dál: KRAJINY K PUTOVÁNÍ - Gabriela Nováková

POMALU SE UČÍM KROKY K MÉMU TANCI – Fotoklub R9

Vernisáž: 3. května / 16 hod / farní zahrada

Od května do července hostí galerie Kostnice výstavu černobílých velkoformátových fotografií zachycujících život Iskérky, sdružení, které pomáhá duševně nemocným lidem. Autory fotografií jsou členové rožnovského Fotoklubu R9, pozvání na vernisáž výstavy přijal i umělecký garant profesor Jindřich Štreit.

Číst dál: POMALU SE UČÍM KROKY K MÉMU TANCI – Fotoklub R9

MODELOVÁNÍ s Mariannou Machalovou

Odpoledne posledního prázdninového dne bylo na farní zahradě v Rožnově ve znamení slunce, tvořivosti a zábavy. Spojili jsme hned dvě příležitosti – přivítali jsme sochařku Mariannu Machalovou Jánošíkovou a rozloučili jsme se s prázdninami.

Číst dál: MODELOVÁNÍ s Mariannou Machalovou

Tuesday the 24th. . Joomla Template 2.5 by FreeTemplateSpot. All rights reserved.