KOSTNICE

KOSTNICE, později márnice, byla rekonstruována do současného stavu v roce 2014. V letních měsících bývá využívána jako galerie uměleckých děl pro výstavy pořádané farností Rožnov pod Radhoštěm.

Otevřena je od května do září, ve čtvrtek, pátek, sobotu a neděli od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin. O prázdninách též ve středu.

V tomto roce se na výstavách spolu s farností podílí finančně i město Rožnov pod  pod Radhoštěm. Do projektu jsou zapojeni klienti zařízení Iskérka, které se věnuje lidem s psychickými problémy.

 AKTUÁLNĚ:

PŘÍBĚHY - Ludmila Vašková

Zveme všechny farníky i příznivce výtvarného umění v úterý 25. 7. 2017 v 17:00 na vernisáž letošní druhé výstavy v galerii Kostnice s názvem Příběhy. Vystavující autorkou bude rožnovská výtvarnice Ludmila Vašková – malířka, grafička, autorka pohádkových knižních ilustrací a keramička.

Paní Vašková vystudovala Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti (obor grafika a ilustrace), později Pedagogickou fakultu Palackého univerzity v Olomouci, kde se pod vedením profesora Zdeňka Přikryla setkala i s modelováním a poprvé si „osahala“ hlínu. Další cenné zkušenosti nasbírala svou prací ve Valašském muzeu v přírodě, poté již zůstala na „volné noze“ a začala tvořit ve svém domácím ateliéru. 

Číst dál: PŘÍBĚHY - Ludmila Vašková

 PROBĚHLO:

IKONA - OKNO DO NEBE

Ikona je pojítkem mezi světem duchovním a hmotným, mezi nebem a zemí. Kdo stojí před ikonou a rozjímá o ní, naslouchá Bohu, modlí se. Pro křesťany východní církve je ikona běžnou součástí liturgie, pro nás, západní křesťany zůstává zahalena tajemstvím. Kompozice, barvy, rysy tváře, gesta nesou zcela konkrétní symbolický význam, který je třeba umět číst, chci-li ikoně porozumět. 

Číst dál: IKONA - OKNO DO NEBE

KOSTNICE – OŽIVLÉ KRAJINY K PUTOVÁNÍ

Malířka Gabriela Nováková uspořádala 9. srpna 2016 komentovanou prohlídku výstavy svých obrazů v galerii Kostnice u kostela Všech svatých a následně malý kurz kreslení pro veřejnost.

Číst dál: KOSTNICE – OŽIVLÉ KRAJINY K PUTOVÁNÍ

KRAJINY K PUTOVÁNÍ - Gabriela Nováková

Vernisáž: 12. července / 16 hod / farní zahrada

Malířka Gabriela Nováková vystavuje ve farní Kostnici vrstvené tušové kresby na fólii. Její krajiny jsou spíš prostory, v nichž je příroda připodobněna archetypálním tvarům zemského povrchu. Mohou nám evokovat cesty, hory, soutěsky, mořské pobřeží existující v dávných dobách, snad někdy na počátku stvoření světa. 
 

Číst dál: KRAJINY K PUTOVÁNÍ - Gabriela Nováková

POMALU SE UČÍM KROKY K MÉMU TANCI – Fotoklub R9

Vernisáž: 3. května / 16 hod / farní zahrada

Od května do července hostí galerie Kostnice výstavu černobílých velkoformátových fotografií zachycujících život Iskérky, sdružení, které pomáhá duševně nemocným lidem. Autory fotografií jsou členové rožnovského Fotoklubu R9, pozvání na vernisáž výstavy přijal i umělecký garant profesor Jindřich Štreit.

Číst dál: POMALU SE UČÍM KROKY K MÉMU TANCI – Fotoklub R9

MODELOVÁNÍ s Mariannou Machalovou

Odpoledne posledního prázdninového dne bylo na farní zahradě v Rožnově ve znamení slunce, tvořivosti a zábavy. Spojili jsme hned dvě příležitosti – přivítali jsme sochařku Mariannu Machalovou Jánošíkovou a rozloučili jsme se s prázdninami.

Číst dál: MODELOVÁNÍ s Mariannou Machalovou

Saturday the 19th. . Joomla Template 2.5 by FreeTemplateSpot. All rights reserved.