KOSTNICE


KOSTNICE, později márnice byla rekonstruována do současného stavu v roce 2014. V letních měsících bývá využívána jako galerie uměleckých děl pro výstavy aktuálně pořádané T-klubem kulturní agenturou, ve spolupráci s farností a Iskérkou.

Kostnice se pyšní novou střechou a my jsme rádi, že můžeme letos zahájit další výstavní sezónu. Jste zváni!

O historii Kostnice

 AKTUÁLNĚ:


JIŘÍ KOBR: Ta, ono, Ten
4. 6. - 10. 7. 2022 | Vernisáž 3. 6. 2022 v 17:00

Jiří Kobr pracuje převážně s živými materiály, které nesou stopy vlastní existence, někdy i jemného narušení. Je to především dřevo, z nějž vyřezává své sochy a reliéfy. Řadu realizací, rekonstrukcí a kopií dřevěných soch vytváří převážně pro sakrální prostory. Dřevěné desky také používá jako matrice, z nichž ručně tiskne grafiky na papír a na stará prostěradla. Možnosti nově komunikovat s tím, co bylo už vyřčeno, nachází v prostoru křesťanství. Křesťanské symboly i samotné biblické příběhy přenáší s citem a zároveň s prožitou jistotou jejich významů do našeho současného světa. Figurální kompozice, krajinné prostory i přírodní tvary, s nimiž pracuje, oprošťuje od rušivých detailů a nechává je působit ve své zjednodušené formě, často blízké lidovému umění. Jeho práce nás oslovují svým klidem, bezprostředností a zároveň i vytrvalým hledáním odpovědí na stále se opakující základní lidské otázky.

Jiří Kobr (*1974) studoval v letech 1997–2003 na pražské Akademii výtvarných umění obor restaurování a obor sochařství. Žije a pracuje v Hostimi u Berouna obklopen svou rodinou, lesy, loukami a také množstvím živých tvorů.
Gabriela Nováková

Galerie Kostnice ve farské zahradě v Rožnově pod Radhoštěm.
Kurátorka výstavy: Gabriela Nováková
Otevírací doba: Út–So: 10.00–16.00, Ne: 12.00–16.00

| Informace ke stažení

 PROBĚHLO:

KOSTNICE - PŘÍBĚHY Ludmily Vaškové

Autorská komentovaná prohlídka se stala pomyslnou "třešinkou na dortu", vrcholem výstavy akvarelů, ilustrací a grafik malířky Ludmily Vaškové. Jednoduchý název "Příběhy" zahrnul nejen vyprávění důvěrně známých biblických příběhů. 

Číst dál: KOSTNICE - PŘÍBĚHY Ludmily Vaškové

IKONA - OKNO DO NEBE

Ikona je pojítkem mezi světem duchovním a hmotným, mezi nebem a zemí. Kdo stojí před ikonou a rozjímá o ní, naslouchá Bohu, modlí se. Pro křesťany východní církve je ikona běžnou součástí liturgie, pro nás, západní křesťany zůstává zahalena tajemstvím. Kompozice, barvy, rysy tváře, gesta nesou zcela konkrétní symbolický význam, který je třeba umět číst, chci-li ikoně porozumět. 

Číst dál: IKONA - OKNO DO NEBE

KOSTNICE – OŽIVLÉ KRAJINY K PUTOVÁNÍ

Malířka Gabriela Nováková uspořádala 9. srpna 2016 komentovanou prohlídku výstavy svých obrazů v galerii Kostnice u kostela Všech svatých a následně malý kurz kreslení pro veřejnost.

Číst dál: KOSTNICE – OŽIVLÉ KRAJINY K PUTOVÁNÍ

KRAJINY K PUTOVÁNÍ - Gabriela Nováková

Vernisáž: 12. července / 16 hod / farní zahrada

Malířka Gabriela Nováková vystavuje ve farní Kostnici vrstvené tušové kresby na fólii. Její krajiny jsou spíš prostory, v nichž je příroda připodobněna archetypálním tvarům zemského povrchu. Mohou nám evokovat cesty, hory, soutěsky, mořské pobřeží existující v dávných dobách, snad někdy na počátku stvoření světa. 
 

Číst dál: KRAJINY K PUTOVÁNÍ - Gabriela Nováková

POMALU SE UČÍM KROKY K MÉMU TANCI – Fotoklub R9

Vernisáž: 3. května / 16 hod / farní zahrada

Od května do července hostí galerie Kostnice výstavu černobílých velkoformátových fotografií zachycujících život Iskérky, sdružení, které pomáhá duševně nemocným lidem. Autory fotografií jsou členové rožnovského Fotoklubu R9, pozvání na vernisáž výstavy přijal i umělecký garant profesor Jindřich Štreit.

Číst dál: POMALU SE UČÍM KROKY K MÉMU TANCI – Fotoklub R9

MODELOVÁNÍ s Mariannou Machalovou

Odpoledne posledního prázdninového dne bylo na farní zahradě v Rožnově ve znamení slunce, tvořivosti a zábavy. Spojili jsme hned dvě příležitosti – přivítali jsme sochařku Mariannu Machalovou Jánošíkovou a rozloučili jsme se s prázdninami.

Číst dál: MODELOVÁNÍ s Mariannou Machalovou

Monday the 4th. . Joomla Template 2.5 by FreeTemplateSpot. All rights reserved.