Seznam duchovních farnosti

Duchovní farnosti

P. Pavel Hofírek

P. Pavel Hofírek

farář ( od 1.7.2018 )

Na pana faráře se obracejte v záležitostech: příprava na biřmování mladých i dospělých, příprava na první svaté přijímání, příprava dospělých na křest či zpověď.

www.pavelhofirek.cz

P. Josef Svoboda

P. Josef Svoboda

kaplan ( od 1.7.2014 )

Na pana kaplana se obracejte v záležitostech: pohřby, zpovídání, zaopatřování nemocných. 

Mgr. Miroslav Frňka

Mgr. Miroslav Frňka

jáhen ( od 1.7.2009 )

Na pana jáhna se obracejte v záležitostech: křty, svatby, přinášení Eucharistie nemocným, vystavení potvrzení o křtu, potvrzení o darech, domluva koncertů apod.

1