Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
od 19.5. do 26.5.2024 - 21. týden

neděle 19.5. SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
Rožnov, farní kostel 07:00 Na poděkování za 85 let života s prosbou o ochranu P.Marie a za rodiče Rajnohovy
08:15 Na poděkování P.Bohu a P.Marii za dar života s prosbou o Boží požehnání do dalších let
10:00 Za + rodiče Podešvovy, živou a + rodinu a duše v očistci
pondělí 20.5. památka Panny Marie Matky Církve
Rožnov, farní kostel 18:00 Za + manžela, + rodiče z obou stran, + sourozence a ochranu P.Marie pro živou rodinu
úterý 21.5. sv. Kryštofa Magallanese, kněze, a jeho druhů, mučedníků
Rožnov, farní kostel 07:00 Na poděkování za dožití 90 let života s prosbou o Boží požehnání do dalších let
středa 22.5. sv. Rity z Cascie, řeholnice
Rožnov, farní kostel 18:00 Za živou a + rodinu Křemečkovu a za oproštění od rodinné zátěže
čtvrtek 23.5. svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
Rožnov, farní kostel 07:00 Za papeže Františka, biskupy, kněze, jáhny a zasvěcené osoby
pátek 24.5. připomínka den modliteb za církev v Číně
Rožnov, farní kostel 18:00 Za + Janu a Mirka Kulišťákovy, + rodiče z obou stran a duše v očistci
sobota 25.5. sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve, nebo sobotní památka Panny Marie
Rožnov, farní kostel 07:00 Za + manžela, + rodiče a sourozence, za duše v očistci a ochranu Boží pro živou rodinu
18:00 Za + Marii a Alenku a za duše v očistci
neděle 26.5. SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
Rožnov, farní kostel 07:00 Za + rodinu Petruželovu, Adamcovu a + Josefa Valcháře a + neteř s prosbou o Boží ochranu pro celou živou rodinu
08:15 Za + manžela, živou a + rodinu Svobodovu, Čeganovu a Vojkůvkovu
10:00 Za farníky

POŘAD BOHOSLUŽEB I V APLIKACI
FARNOST DO KAPSY