Pro děti ve farnosti

Pro děti ve farnosti

Nedělní dětská mše svatá v 10:00

Na mši svatou v 10:00 jsou zvány především rodiny s dětmi. 

Klub maminek

Maminky s dětmi se scházejí každou středu v 9 hodin v Pastoračním centru v Rožnově. Na programu je tvoření, hry a písničky pro děti, modlitba, společenství a relaxace pro maminky. 
Plakát ke stažení
Centrum pro rodinu, tel.: 733 741 636

Farní tábory

Farní tábory již tradičně máme rozděleny na pobytové a příměstské. Pobytové tábory jsou určeny převážně pro děti od 1. do 9. třídy. Tyto tábory pořádáme každým rokem na jiném místě v jiné farnosti, a tím si rozšiřujeme i mezilidské vztahy v rámci ostatních farností široko daleko.

Naproti tomu příměstské tábory jsou pro 1. – 3. třídu a uskutečňujeme je zde u nás ve farnosti v pastoračním centru.

Pokaždé jsou oba z nich zaměřeny na dané téma, ať už to podle filmu (Pán prstenů, Hobbit), knihy (Narnie), událostí (Indiáni, Starověký Řím), či náboženské tématiky (Mojžíš, Cyril a Metoděj, Stvoření světa) a mnoho dalšího. 

Ať už to tábory pobytové či příměstské jsou časem pro setkání s lidmi, vytváření přátelských vztahů a prostředí přijetí a radosti. Mimo to jsou skvělé i pro odpočinutí od každodenních povinností a všedního shonu. Časem setkání s Bohem jiným způsobem, než jsme běžně zvyklí. Farní tábory s velkým nadšením intenzivně připravujeme a nenecháváme na Boží prozřetelnosti, co Vaše děti na táboře prožijí.

 

Dne 22.4.2024 je spuštěno přihlašování na oba Farní tábory.

Pro přihlášení dětí na tábor, klikněte: