Rozpis nadcházejících událostí

NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI v rozmezí od 25.5. do 31.5.2024

Den Čas Místo a text
sobota
25.5.
18:00 Rožnov, farní kostel: Za + Marii a Alenku a za duše v očistci
neděle
26.5.
07:00 Rožnov, farní kostel: Za + rodinu Petruželovu, Adamcovu a + Josefa Valcháře a + neteř s prosbou o Boží ochranu pro celou živou rodinu
08:15 Rožnov, farní kostel: Za + manžela, živou a + rodinu Svobodovu, Čeganovu a Vojkůvkovu
10:00 Rožnov, farní kostel: Za farníky
10:30 Vigantice, kostel
14:00 Dolní Paseky: Pasecká pouť
Ve 14:00 vyjde průvod od kříže na Dolních Pasekách ke kapličce, kde bde slavena mše svatá, kterou bude slavit P. Peter Krenický působící na Ukrajině. Následovat bude sdílení a pohoštění.
pondělí
27.5.
18:00 Rožnov, farní kostel
úterý
28.5.
07:00 Rožnov, farní kostel
středa
29.5.
17:00 Vigantice, kostel
18:00 Rožnov, farní kostel
čtvrtek
30.5.
07:00 Rožnov, farní kostel
pátek
31.5.
17:00 Galerie Kostnice: Zahájení výstavy
Zahájení výstavy Kristýna Španihelová | Malka se uskuteční v Galerii Kostnice.  
18:00 Rožnov, farní kostel