Zasedání Pastorační rady - 2. 3. 2017

Porada číslo: 3

Přítomni:

P. Kamil Obr, Marie Koláčková, Emílie Kubíčková, Zlatka Lušovská, Marta Luzarová, Jan Morcinek, Michaela Osmančíková, Marie Pavlicová, Marie Popelářová, Tomáš Surý, Pavel Špatný ml., Jaromír Valchář, Milan Volf

Omluveni:

P. Josef Svoboda, j. Miroslav Frňka, Petra Dejmková


PROGRAM:

1. Modlitba + duchovní slovo: Z listu sv. Klementa I. Papeže

2. Celkové ohlédnutí za uplynulým obdobím od minulého zasedání

3. Kontrola zadaných úkolů

4. Prezentace podnětů faráře či členů PR

a) Podněty na zasedání PR je nutné posílat nejpozději 14 dnů před zasedáním
b) setkání Farních rad v Zašové
c) velký počet křtů a svateb v naší farnosti je výzvou k pastoračnímu doprovázení – jak?
d) příspěvek Marie Popelářová
e) příspěvek Petra Dejmková
f) návrh Jana Morcinka a Pavla Špatného ml.
g) dotaz Jana Morcinka
h) návrh Zlatuše Lušovské

5. "ÚKOLY" - jaký úkol kdo přijal a do kdy jej má splnit – viz. úkoly

6. Termín příštího zasedání

7. Modlitba + požehnání

 

PROJEDNÁNO:

4. b) setkání Farních rad v Zašové proběhne v pondělí 27.3. od 18:00 hod.v tamním novém kulturním domě. Společné zasedání naší PR s ER (před setkáním Farních rad v Zašové) proběhne v pondělí 20.3. v 19:00 h. v našem Pastor. centru. Dojde při něm k projednání “otázek” z diecézního dokumentu “Farní rady – úkol pro společná setkání 2017.”, o kterých se bude v Zašové diskutovat.

c) 90 křtů (2.místo v našem děkanátu) a 29 svateb (1.místo) za loňský kalendářní rok. S tímto vyvstávají otázky: Jaké procento dětí pokřtěných v naší farnosti se v budoucnosti připravuje na biřmování? či chodí do náboženství? apod. S tímto souvisí “problematika” křtů mimo bohoslužbu. Udělovat tedy svátost křtu jenom v rámci bohoslužby? Můžeme pak rodičům dětí nabídnout něco posléze? Třeba nějaké pastorační doprovázení? Nebo poté i pozvat rodiče pokřtěných dětí např. do společenství modliteb otců a matek? Při různých farních akcích by se nabízelo také zavedení možnosti hlídání dětí, třeba mládežníky či seniory – to proto, aby se rodiče dětí mohli akcí účastnit.

d) + e) spolupráce naší farnosti a rožnovské ZŠ Pod Skalkou ohledně uspořádání Fair-trade události - v sobotu 13.5. = “Fair-tradová” snídaně na školní zahradě ZŠ Pod Skalkou

f) možnost dát alespoň 2x ročně vyprat a vyžehlit rodičům ministrantů jejich ministrantské obleky, případně je probrat a “opravit” (=zašít), dát vyčistit apod. zvláště před Velikonocemi a Vánocemi.

g) dotaz na možnost uspořádat akci pro scholičku+ministranty (=jednodenní výlet do přírody)

h) možnost nové služby pro farníky - tzv. “modlitební stráž” v případě naléhavých životních situací (zvláště těch zdravotních) – vytvořit síť ochotníků, kontakt třeba přes “sms” (= modlitební řetězec)

6. Příští zasedání PR proběhne ve čtvrtek 11.5. od 19:00 h. v Pastoračním centru.

 

ÚKOLY:

1/3 Vytohovit výtah ze závěrů/výsledků celostátního fóra mládeže použitelnou pro vývěsku před kostelem případně i pro Farní zpravodaj (Jan Morcinek 3_17)

2/3 Dát na vědomí členům ER termín společného zasedání s PR ohledně setkání Farních rad v Zašové (o. Kamil – co nejdřív)

3/3 Do konce školního roku pozjišťovat u farníků možnost posunutí začátku 3. mše na dřívější dobu (o 30 minut) z důvodu, aby se křtilo pouze při bohoslužbě (asi 1x za 4 týdny), nebo aby se křtilo pouze na 2.mši se začátkem v 08:15 h., ale s možností jejího následného prodloužení až o 30 minut (všichni - průběžně)

4/3 Připravit návrh průběhu přípravy na biřmování - začne v září (o.Kamil 3_17/4_17)

5/3 poslat znění liturgických čtení (připadajících k Vigílii na Bílou sobotu) schóle a varhaníkům (j. Miroslav 3_17)

6/3 uskutečnění přípravy ministrantů (po liturgické stránce) na předvelikonoční obřady (o.Kamil + Jan Morcinek 3_17/4_17)

7/3 probírka ministrantských obleků … (Pavel Špatný ml. 3_17)

8/3 povzbudit farníky ke psaní příspěvků do Farního zpravodaje (všichni - průběžně)

9/3 možnost zavedení nové služby „modlitební řetězec“ … (o.Kamil 3_17/4_17)

10/3 výroba klíčů od Pastoračního centra (o.Kamil 3_17)

11/3 Zajištění svozu z Vigantic na náhradní bohoslužby na Hutisko po dobu oprav Vigantického kostela – v jaký čas? Po dobu asi 2 měsíců? Průzkum (o nedělích v 10:00 h. = Hutisko, nebo v 10:30 h. = Rožnov), (E. Kubíčková 3_17/4_17)

12/3 Zajištění setkání o.Kamila s absolventy Kurzu pastoračních pracovníků 2016 (Milan Volf 3_17/4_17)

________________________________________________________________________

RESTY:

-

DNE: 2. 3. 2017              ZAPSAL: Tomáš Surý               SCHVÁLIL: P. Kamil Obr

Thursday the 5th. . Joomla Template 2.5 by FreeTemplateSpot. All rights reserved.