Ministranti

Ministranti - to je společenství, které je ve farnosti nejznámější. Asi všichni, kteří chodíme do kostela, víme, kteří chlapci to zhruba jsou. Většinou víme i to, že mezi jejich úkoly patří například zvonění, nošení svící nebo obětních darů, držení misálu, čtení, chystání kalicha a mnoho dalšího. Ministranti jsou ale hlavně úplně normální chlapci, kteří kromě všech svých zájmů ještě chtějí sloužit Bohu. A to nejen u oltáře. Název ministrant pochází z latinského ministrare – „sloužit“. Patrony ministrantů jsou sv. Tarsicius a sv. Dominik Savio.

V naší farnosti máme 30 ministrantů. Každý ministrant má napsanou jednu službu v neděli a jednu ve všední den. Tím však ministrování nekončí. Aby to u oltáře nějak vypadalo, musí se ministranti a ministrantky vzdělávat. K tomu slouží ministrantské schůzky, které se konají zpravidla jednou za dva týdny, vždy v sobotu v 9 hod. v Pastoračním Centru. Na schůzkách se neučíme pouze teorii, ale také si prakticky zkoušíme různé úkony, které jsou při ministrování nezbytné. Nedílnou součástí každé schůzky je modlitba a sport. Kromě toho, se ministranti ještě stíhají účastnit diecézních ministrantských setkání a dalších akcí, jak napr. Ministrantský tábor SPQR (viz. stránky pro ministranty)

 

Modlitba za ministranty

Pane Ježíši, děkujeme ti, že máme v naší farností ministranty, kteří jsou ochotní ti svobodně a dobrovolně sloužit. Prosíme tě, dej jim na přímluvu jejich společného patrona svatého Václava věrnost a vytrvalost ve službě, ke které jsi je povolal. Ať nejsou jen ministranty u tvého oltáře, ale ať jsou ministranty i mimo kostel, ať podle jejich chování ostatní poznají, že jsou tvými služebníky. A bude-li to Tvá vůle, ať nepřeslechnou Tvé volání ke kněžské službě: dej, ať Tvou výzvu velkodušně přijmou a stanou se novými hlasateli Tvého evangelia. Amen. 


Stránky pro ministranty


Ministranti olomoucké arcidiecéze

http://ministranti.info/


Tarsicius - časopis pro kluky u oltáře

http://www.tarsicius.cz/

Monday the 4th. . Joomla Template 2.5 by FreeTemplateSpot. All rights reserved.