18. katecheze 2017 / 18

FARNÍ EVANGELIZAČNÍ BUŇKY
18. katecheze ve šk. roce 2017/18
(Objevování darů XVII)

"Přijď, Duchu Svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky."

Máme za sebou krásnou slavnost Seslání Ducha Svatého, kterou se završila velikonoční doba. Je krásné si uvědomit, že velikonoční radost z Kristova vítězství vrcholí odkazem na třetí božskou osobu, vždyť právě skrze ni může Ježíšovo dílo pokračovat až do dnešních dnů. Jsme součástí činnosti Ducha a to nejen svým křtem, který byl u většiny z nás zastoupen rodiči, ale i každodenním vědomým rozhodnutím nechat se Bohem vést. Jako důležité vnímám slovo vědomě. Někdy mi totiž připadá, že jako křesťané předpokládáme Boží vedení, ale často jde jen o naše vlastní rozhodování, ke kterému si pak občas vyprošujeme požehnání. Je moc důležité dát do moci Ducha Svatého počátky svých cest. Ať už jde o počátek dne, plánování svých prací či o přípravu setkání společenství. Když se něco zrodí z Ducha stává se to už od počátku božským a k Bohu to směřuje. Kéž by se nahoře zmíněná modlitba stala součástí každého okamžiku našeho života.

4. skupina: Charismata porozumění

Poznání

V tomto daru Ducha nejde o slovo poznání - to patří do kategorie proroctví. Zde jde o intelektuální poznání, ve kterém se zjevuje Bůh. Můžeme jej objevit např. ve vyučování, kdy ten kdo vyučuje má hluboký a nadpřirozený vhled do určitých skutečností. Je schopen pod vedením Božím odkývat roviny poznání, které jsou ostatním skryty. Asi jsme všichni byli někdy přítomni kázání či vyučování, při kterém jsme si řekli: "Takto jsem to nikdy neviděl/a." Odhalení nových horizontů způsobuje úžas a dává druhým možnost chválit Boha za jeho přesažnost.

Rozlišování duchů

Na první pohled se nám může zdát, že jde o dar využitelný snad jen exorcisty při jejich náročné službě osvobozování. Uvědomme si ale, že všechna lidská činnost se nese v nějakém duchu. V něčem poznáváme příliš "člověčiny", i když jde o krásné a zbožné projekty, jindy se nám nemusí něco zdát na té či oné činnosti a postupně objevíme působení Zlého. A v dalším případě se nám mohou zjevovat cesty Boží, přestože je vše lidsky obtížně pochopitelné. Mnohé z výše zmíněného je člověk schopen vnímat na základě lidské intuice. U charismatického daru však jde o víc. Je velikou milostí, když farnost má takto obdarované bratry a sestry, vždyť stále děláme nějaká rozhodnutí a ne vždy jsme lidsky schopni plně posoudit jejich konečný dopad.

Moudrost

O tomto charismatu můžeme hovořit jako o daru schopnosti vidět souvislosti. Opět se tu setkává nadpřirozený dar s bystrostí lidského ducha. Ne, že by se obě skutečnosti museli vylučovat, ale také se vzájemně nepodmiňují. Moudrý nemusí být jen ten, kdo má mimořádné vzdělání. Bůh může dát hluboký vhled lidem lidsky málo disponovaným. Vzpomeňme na duchovního vůdce Karola Wojtyli v době jeho mládí - byl jím obyčejný švec. Charisma moudrosti dává vhled do konkrétních situací a uschopňuje správně rozlišovat a rozhodovat. Takovíto lidé dokáží zkombinovat do souvislostí mnoho zkušeností (studium, životní příběh, dějiny, zprávy apod.), aby z toho vznikla správná cesta.

Přeji vám všem pokojné dny liturgického mezidobí, kdy zdánlivě už o nic liturgicky velikého nejde, ale ve kterém nesmíme přestat usilovat o vedení Duchem. Jsme voláni k tomu, abychom byli víc než jen součástí společnosti, ale stávali se i Ježíšovými svědky.

P. Kamil

Thursday the 5th. . Joomla Template 2.5 by FreeTemplateSpot. All rights reserved.